Digitalisering

Beste Praksis AS hjelper virksomheten gjennom faser med endring av IT systemer, omlegging av drift og endringsprosesser. Men også med å legge en strategi for digitalisering. Enten det er fokus på dine interne prosesser, kundene, kostbesparelser, læring og utvikling er vi på ditt lag.

Digitalisering og digitaliseringsstrategier kan omfatte mange områder. Hvilke områder er relevante for deg? Vi bidrar med vår erfaring fra industri, privat og offentlig sektor.

Emnelisten er omfattende – hva er viktig for din virksomhetsstrategi?
– Digitaliseringsstrategi
– Digital markedsføring
– ERP systemer
– Innovasjonsteori og praksis
– Industri 4.0
– IoT
– Brukeropplevelse
– Lean prosessforbedring
– Prosessforenkling
– Robotisering
– Virksomhetsarkitektur
– Rasjonelle operasjoner
– IT i skyen

Ta kontakt idag!

Se CIO bloggen for mer om emnet IT og Digitalisering.