Virksomhetsarkitektur

Beste Praksis AS forsøker å hjelpe virksomheter med virksomhetsarkitektur og digital transformasjon. Vi bruker TOGAF- rammeverket.

Støtter systemet opp under dine arbeidsprosesser, eller er det motsatt?
Jobber de ansatte kun for å tilfredstille et gammel IT system?
Hva kan digitaliseres?

EKSEMPEL PÅ WORKSHOP SPØRSMÅL:
– Hvordan spiller virksomhetens prosesser, IT og informasjon sammen?
– Hva er et godt veikart for din fremtidige virksomhetsarkitektur?
– Hvordan kvalitetsikrer du din IT strategi?

Figur: Togaf modellen

Vi mener svaret er som de gamle romerne lagde; «bykart». Du trenger et flerdimensjonalt kart over virksomhetens prosesser, systemer og teknologi.

Beste Praksis har erfaring med verktøy og metoder som skal til for å understøtte din virksomhetsstrategi i den digitale tidsalder.

Våre tjenester omfatter analyse av behov for digital arkitektur, potensiale for prosessforbedring med IT, forbedring av leveransemodell, gjennomgang av styringsprinsipper og utnyttelse av data. 

Vår erfaring er fra tidligere CIO-arbeide inkludert programstyring og organisasjonsutvikling for forbedring av CIO funksjoner, fra standardiseringsarbeid internt i konsern og innen olje- og gass basert på ISO 15926, 9001, 27001 osv.

Våre metoder tilpasses din virksomhets utfordring enten du er i offentlig, privat eller ideell virksomhet.

Ta kontakt idag!