Om oss

Beste Praksis AS har som ide å dele kunnskap om beste praksis på områder som teknologi, ledelse og forretningsutvikling. Vi bistår også med strategiarbeid knyttet til disse 3 områdene, enten som innleid leder,  styremedlem eller konsulent.

Partnere:

Øystein Sannarnes  har 4-årig bakgrunn fra Informasjonsstudier på UiA, samt en MBA-grad i entreprenørskap fra QUT i Australia. Han er konsulent og har tidligere hatt roller som salgs- og markedssjef for programvare, CIO, IT-sjef, ERP prosjektleder, utviklingssjef, prosesskonsulent, konsulent IKT og forretningsutvikling. Han har jobbet mest mot private konsern, SMB, industri, olje- og gass, men også mot offentlige anbud og e-Government. 25 års erfaring IT og programvare i næringslivet.

Se CV på LinkedIn.

Møyfrid Kårstad er Siviløkonom og Master of Information Systems fra UiA og har vært PhD student og undervist på Master-studiet. Hun har jobbet mye med digitalisering og virksomhetsarkitektur, prosesser og ERP systemer.  Hun er en erfaren leder og strateg ifm. IT og digitaliseringsprosjekt. Hun er også  virksomhetsarkitekt og har arbeidet mye med informasjonssikkerhet. Kjenner godt verktøy som TOGAF, ulike ERP verktøy, PRINCE2 m.m.  Strategi  og digitalisering av det offentlige er det hun idag jobber mest med. 25 års erfaring fra IT og programvare i ulike bransjer.

Se CV på LinkedIn.