Ledelse

Er du leder eller sjef? Sjef eller rollemodell? Ulike former for ledelse, organisering og ideutvikling er nødvendig for at moderne organisasjoner skal fungere effektivt med IT. Enten man har en sentralisert, desentral eller distribuert holdning til IT vil det være mer enn verktøy, tjenestemodell og organisering det er snakk om. Hvilke holdninger finnes i IT avdelingen? Hvilken lederstil passer til de ulike utfordringene? Er det rom for nytenkning?

Beste Praksis har erfaring fra ledelse av IT organisasjoner, mindre SMB, salgs- og markedsrettet virksomhet og digitaliseringsprosjekt, samt ledelse i børsnotert konsern.

Vår erfaring er iblandet MBA studier i entreprenørskap, ledelse og strategi – ulike retninger og typeteorier. Og ikke minst akadamiske studier av lederen – entreprenørens styrker og svakheter, samt nye virksomheters muligheter og trulser.  Hvordan utnytte omgivelsene til din fordel?

1. Big Five Theory
2. Servant Leadership
3. Myers-Briggs Type Index
4. The Enneagram

Dette kommer i tillegg til teorier for innovasjoner, entreprenørskapsteori og strategiutvikling.

Ta kontakt for en prat om behovet i din virksomhet.