IT strategi

Strategiutvikling for å støtte forretning eller virksomhet for privat og offentlig vil idag omfatte IT som en integrert del av en helhet – virksomheten. Likevel fortjener forvaltning av IT et eget fokus, spesielt for virksomheter som har en fartstid og «ting å ta vare på». det være seg virksomhetens produkter, immaterielle eiendeler, utviklingsprosesser, kvalitetssystemer , kundeleveranser m.m.

Utarbeidelse av IT strategi vil kunne omfatte bl.a. disse områdene:
1. Overordnet IT strategi – inkludert synet på informasjonssikkerhet
2. Hvordan IT støtter oppunder virksomhetens mål
3. IT prosjektstyringsmodellen
4. Endringsstyringsprinsipper
5. Drift; Serviceprosesser (ITIL) og IT forvaltningsmodell; Support
6. Leverandørhåndtering; IT anskaffelsesprosess; Kontrakter
7. Kostkontroll; Målstyrende KPI-er

Vårt utgangspunkt er IT til støtte for arbeidsprosesser og som tar vare på verdiene i selskapet. IT sikkerhet henger ofte sammen med hvordan man sikrer data og tilgang til disse.  Det er viktig at dette er forankret i ledelsens valgte virksomhetsarkitektur. Dersom man ønsker et primært fokus på IT i seg selv og som produkt av virksomheten, kan det være aktuelt å kjøre dedikerte  digitaliseringworkshops som et alternativ.

Ta kontakt for tilbud om IT strategi workshop evt. med tanke på utarbeidelse av IT strategi, fasilitering av IT sikkerhetsanalyse, eller fullstendig IT strategi for virksomheten.