ITIL

ITIL-rammeverket benyttes innen IT service for leveranse IT tjenester og er kjent som en beste praksis tilnærming både for interne og ekster IT leverandører. Man kan sertifiseres etter ITIL og det finnes muligheter for benchmarking. Beste Praksis AS har erfaring fra større konsern med ITIL som gjennomgående prinsipp for organisering av et hundretalls av IT leveranser.

Her er kort om ITILs hovedbestanddeler (Kilde: Wikipedia);  8 sets og deres underliggende disipliner:

1. Service Delivery.
Hvilke tjenester skal datasenter yte for å understøtte forretningen i passende omfang.
a) IT Financial Management
b) Capacity Management
c) Availability Management
d) IT Continuity Management
e) Service Level Management

2. Service Support.
Hvordan sikrer datasenter at kunden har adgang til passende tjenester.
a) Change Management
b) Release Management
c) Problem Management
d) Incident Management
e) Configuration Management
f) Service Desk

3. Planning to Implement Service Management.
Hvordan startes prosessen med å skifte til ITIL. Den forklarer de nødvendige trinn å ta for å undersøke hvordan en organisasjon kan forvente gevinst av ITIL.

4. Security Management.

5. ICT Infrastructure Management.
Hvilke prosesser, organisering og verktøy er nødvendige for å få en stabil IT- og kommunikasjonsinfrastruktur. Dette er grunnlaget for ITIL service management prosessene.
a) Network service Management
b) Operations Management
c) Management of local processors
d) Computer installation and acceptance
e) Systems Management

6. The Business Perspective.
Forklarer sentrale prinsipper og krav til forretningsorganisasjon og styring og hvordan disse relaterer til utvikling, levering og support av IT-tjenester.

7. Application Management.
Hvordan man styrer softwareutvikling og software-applikasjoners livsforløp.

8. Software Asset Management.
Hvordan holder man styr på softwarelisenser i forhold til prosesser og CMDB (Configuration Management Database).

Videre er ITIL fordelaktig på mange måter:
– Den er vidtfavnende.
– Den skaper et felles fagspråk. ITIL definerer et vokabular av nøye definerte termer, hvilket smidiggjør kommunikasjon

Ta kontakt for mer informasjon.